Chcesz jako pierwszy otrzymywać  informacje o promocjach, artykułach i nowych produktach?

Chcesz jako pierwszy otrzymywać  informacje

o promocjach, artykułach i nowych produktach?

Zapisz się na Newsletter

Poznaj nas bliżej w Social Media

Poznaj nas bliżej

w Social Media

Kontakt:

Mobile: +48 509 920 178

e-mail: biuro@grupafocus.pl

Lublin:  Motycz- Józefin 5,

21-008 Tomaszowice

tel. 22 378 37 07

W-wa:  ul. Konstruktorska 7/13,

02-673 Warszawa

tel. 22 378 37 07

Grupa Focus 2023

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego: grupafocus.pl

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest firma: Grupa Focus Tomasz Krawczyk, z siedzibą pod adresem: Motycz-Józefin 5, 21-008 Tomaszowice, NIP 712-15-44-607, REGON: 432293281, zwana dalej:Administratorem danych”.

 

1. Definicje.

  • Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

  • Serwis – witryna internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: http://grupafocus.pl/

  • Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis.

  • Dane osobowe wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  • Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

 

2. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na podstronach serwisu. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies są dobrowolne.

 

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.

1. Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, Użytkownik podaje: imię i nazwisko nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.

2. Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik dobrowolnie wskazuje adres email, na który ma on być przesyłany.

 

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.

Podczas wizyty w serwisie, serwis korzysta z plików cookies. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce. Cookies są to niewielkie pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę, zawierające z reguły adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania serwisu do indywidualnych upodobań użytkowników. Dzięki nim mogą być gromadzone dane statystyczne które pozwalają identyfikować sposób w jaki użytkownicy wykorzystują serwis i na tej podstawie doskonalić produkty i ofertę. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć pliki cookies, instrukcje jak to zrobić znajdują się w dokumentacji wykorzystywanej przez siebie przeglądarki, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

 

5. Udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu nie są udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

6. Kontakt

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami lub z zamówioną subskrypcją newslettera.

7. Zmiana danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych.

1. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: biuro@grupafocus.pl

2. Użytkownik ma także prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Art.33 Ustawy – w tym celu powinien przesłać do Administratora danych zapytanie na piśmie.

 

8. Zabezpieczenie danych.

1. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych(Dz. U. Z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

2. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

 

9. Odpowiedzialność

1. Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

2. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danychlub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

3. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

4. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

10. Zmiany w polityce prywatności.

 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisu.