Chcesz jako pierwszy otrzymywać  informacje o promocjach, artykułach i nowych produktach?

Chcesz jako pierwszy otrzymywać  informacje

o promocjach, artykułach i nowych produktach?

Zapisz się na Newsletter

Poznaj nas bliżej w Social Media

Poznaj nas bliżej

w Social Media

Kontakt:

Mobile: +48 509 920 178

e-mail: biuro@grupafocus.pl

Lublin:  Motycz- Józefin 5,

21-008 Tomaszowice

tel. 22 378 37 07

W-wa:  ul. Konstruktorska 7/13,

02-673 Warszawa

tel. 22 378 37 07

Grupa Focus 2023

27 sierpnia 2018

Zastanawiałeś się, jakie cechy są najbardziej pożądane przez pracodawcę wobec przyjmowanych pracowników? - Takie, które pozwalają stworzyć jak najbardziej efektywnie działający zespół.

 

Warunki efektywnej współpracy zespołowej to:

 • spójność,
 • motywacja,
 • zaufanie,
 • komunikacja,
 • słuchanie siebie nawzajem
 • zgodność celów indywidualnych z zespołowym
 • współdziałanie
 • chęć niesienia pomocy
 • poczucie odpowiedzialności za grupę
 • szacunek
 • umiejętność przekazywania poleceń

 

Poniżej zobacz, czym charakteryzują się poszczególne cechy:

 

Spójność grupy to poziom rozwoju więzów między członkami grupy. Jest to także miara atrakcyjności zespołu dla nowych członków. Bardzo spójne grupy wykazują silne powiązania w postaci wzajemnej lojalności wobec siebie i poszanowania norm grupowych.

 

Współdziałanie to kolejny element wpływający na efektywność zespołu, na który składa się przede wszystkim: umiejętność skoordynowania działań w grupie oraz zdolność szybkiego i bezkonfliktowego wyjaśniania zadań.

 

Komunikacja, słuchanie siebie nawzajem.

Oczywiście nieodłącznym elementem naszej pracy w zespole jest wzajemne komunikowanie się za pomocą słów. Codziennie przekazujemy sobie wiele komunikatów, informacji, poleceń służbowych. Niestety człowiek jako istota społeczna jest skonstruowany w taki sposób, że odbiera tylko 45 % werbalnego komunikatu od drugiej osoby, w tym w 38 % skupia się na sposobie przekazywania treści (ton głosu, tempo mówienia), a tylko w 7 % na znaczeniu przekazu. Stad wniosek, że aż 55 % uwagi człowiek poświęca na szeroko pojętą mowę ciała.

 

Kiedy na dodatek warunki zewnętrzne nie sprzyjają swobodnej rozmowie, umiejętność słuchania spada jeszcze bardziej. Jakie ryzyko wówczas ponosisz?

 • takie, że źle zinterpretujesz czyjeś intencje
 • źle ocenisz czyjeś kwalifikacje
 • źle zrozumiesz polecenia
 • wyciągniesz niewłaściwe wnioski
 • zrazisz innych do siebie

 

Wiesz, jak można zinterpretować przysłowie: "Mowa jest srebrem, milczenie złotem"?

 

Milczenie nigdy nie jest bardziej złotem, niż kiedy uda ci się je utrzymać na tyle długo, aż dowiesz się wszystkiego, zanim zaczniesz mówić.

 

Zawsze staraj się wysłuchać do końca drugiej osoby. Ale jednocześnie wymagaj tego samego, kiedy ty mówisz. Poprawny dialog wymaga bowiem dużej kultury osobistej. Jeśli chcesz się zapoznać z Zasadami poprawnej komunikacji,

 

Umiejętność rozwiązywania problemów to kolejny atut pracującego zespołu.

W rozwiązywaniu problemów sprawdza się zarówno technika indywidualnego myślenia, jak i burzy mózgów. Technika burzy mózgów jest techniką niezmiernie popularną, głównie wśród amerykańskich korporacji. Spotykamy się z nią na filmach, jest ona modnym zwrotem w środowiskach menedżerskich. Jednak okazuje się, że grupy w trakcie "burzy mózgów" nie zawsze podejmują równie dobre decyzje jak pojedyncze osoby. Stąd też technika generowania nowych pomysłów polega na umożliwieniu pracownikom pracy indywidualnej, a następnie omówienia pomysłów na forum grupy. W takim przypadku każdy ma możliwość przedstawienia swoich idei, a nie podchwycenia i realizacji tylko pierwszego. Jeśli chcesz poznać inne zagrożenia, na jakie jest narażona grupa podczas wspólnej pracy, 

 

Umiejętność przekazywania poleceń.

W każdej grupie pracowników istnieje określona hierarchia i każdemu z nas, niezależnie od zajmowanego stopnia w tej drabinie, zdarza się przekazywać polecenia innym współpracownikom. I tu kolejny raz sprawdza się zasada poprawnej komunikacji; jej czytelność, jasność, dopasowanie formy komunikacji do wymagań sytuacji np. presji czasu, akceptacji pracowników, poziomu stresu.

Nikt nie twierdzi, że stworzenie zintegrowanego zespołu jest zadaniem prostym. Każdy z nas posiada swoje indywidualne, jednostkowe cechy, swoje racje i wartości, których z pewnością nie chce zatracić wchodząc do danego zespołu. Działanie zespołowe nie polega jednak na zatraceniu indywidualności poszczególnych osób, ale na wzajemnym poszanowaniu drugiej osoby.

Dostrzegajmy w sobie nawzajem nasze atuty, zalety, które pomagają nam w codziennej pracy.

 

Opracowanie: Iwona Ekkert

Bibliografia: Kożusznik B.: Psychologia zespołu pracowniczego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002

Warunki efektywnej współpracy w zespole